اجرای طرح مدرسه سبز با مشارکت شهرداری و انجمن همیاران محیط زیست در مدارس مسجدسلیمان

طرح مدرسه سبز با مشارکت شهرداری و انجمن همیاران محیط زیست در مدارس مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، با مشارکت واحد فضای سبز شهرداری و انجمن همیاران محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان همزمان با بازگشایی مدارس و با هدف ایجاد روحیه و نشاط در دانش آموزان و […]


طرح مدرسه سبز با مشارکت شهرداری و انجمن همیاران محیط زیست در مدارس مسجدسلیمان برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، با مشارکت واحد فضای سبز شهرداری و انجمن همیاران محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان همزمان با بازگشایی مدارس و با هدف ایجاد روحیه و نشاط در دانش آموزان و همچنین اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز طرح مدرسه سبز را با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان در مدارس این شهرستان برگزار کرد.گفتنی است در طرح مدرسه سبز ضمن آموزش نحوه کاشت بذر و نگهداری از آنها به دانش‌آموزان، با توجه به ظرفیت فضای هر مدرسه چندین اصله نهال در محیط مدرسه کاشته می‌شود.‌بنابر همین گزارش، این طرح که‌از سال گذشته آغاز شده است امسال در مدارس دکتر جباری، امام جعفر صادق(ع)، بنت الهدی، شیخ طوسی، شهید زراوفشان، استقلال، فردوس، شهید منتظری، شاهد اطهر، امامت، جهاد، پویندگان، شهید معروف، حضرت معصومه(ع) و رضوان اجرا گردید.انجمن همیاران با مشارکت و همکاری شهرداری و اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان، در نظر دارد تا این طرح را در سایر مدارس شهرستان نیز اجرایی نماید.