اجرای طرح عملیات خط کشی ترافیکی معابر شهری و خط عابر پیاده توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، محمد زراسوندی علی پور سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با اشاره به این که خط کشی معابر همه ساله در دوره زمانی مختلف انجام می شود بیان کرد: خط کشی خیابانها جزو مبلمان شهری محسوب می شود و عامل مهمی در نظم ترافیکی، کاهش تصادفات و اغتشاش بصری است. وی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، محمد زراسوندی علی پور سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با اشاره به این که خط کشی معابر همه ساله در دوره زمانی مختلف انجام می شود بیان کرد: خط کشی خیابانها جزو مبلمان شهری محسوب می شود و عامل مهمی در نظم ترافیکی، کاهش تصادفات و اغتشاش بصری است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا شهرداری مسجدسلیمان به منظور افزایش ضریب ایمنی، تسریع و سهولت در تردد خودروها و همچنین عابرین پیاده اقدام به خط کشی در نقاط مختلف اصلی شهر نموده، که طبق برنامه ریزی قبلی خط کشی محورها در شب هنگام اجرا گردیده است.

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان اذعان داشت: به منظور افزایش ماندگاری هر چه بیشتر رنگهای این خط کشی ها از رنگ سرد ترافیکی دو جزیی اکرولیک استفاده شده است.

وی در خاتمه با ابراز خرسندی خاطرنشان کرد: اجرای روند طرح مذکور بیش از یکصد میلیون تومان صرفه جویی در هزینه های جاری شهرداری در پی داشته، که توسط نیروهای امور اجرایی و امانی شهرداری مسجدسلیمان صورت گرفته است.