اجرای طرح ساماندهی اولیه میوه فروشان و دست فروشان سیار توسط شهرداری مسجدسلیمان

طرح ساماندهی اولیه میوه فروشان و دست فروشان سیار توسط شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز طرح اجرای اولیه ساماندهی میوه فروشان و دست فروشان سیار سطح شهر ، توسط اجرائیات شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد. گفتی است در این طرح ماموران اجرائیات با حضور […]

طرح ساماندهی اولیه میوه فروشان و دست فروشان سیار توسط شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز طرح اجرای اولیه ساماندهی میوه فروشان و دست فروشان سیار سطح شهر ، توسط اجرائیات شهرداری مسجدسلیمان اجرا شد.


گفتی است در این طرح ماموران اجرائیات با حضور در مکانهایی که باعث بسته شدن محل عبور و مرور شهروندان و سد معبر گردیده بود، راهنمایی و تذکرات لازم را ارائه نمودند.