اجرای طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی محیطی غیر مجاز در نقاط مختلف شهر، توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای برقراری عداات اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی، اجرای طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی محیطی غیر مجاز در نقاط مختلف شهر، به دستور دادستان و شهردار مسجدسلیمان توسط شهرداری صورت گرفت. این روند پس شناسایی سازه های مذکور توسط کارشناس شهرداری و ارسال نامه اخطار اولیه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای برقراری عداات اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی، اجرای طرح جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی محیطی غیر مجاز در نقاط مختلف شهر، به دستور دادستان و شهردار مسجدسلیمان توسط شهرداری صورت گرفت.

این روند پس شناسایی سازه های مذکور توسط کارشناس شهرداری و ارسال نامه اخطار اولیه به مرحله اجرا گذاشته شد، که پس از آن جهت تعیین تکلیف قانونی و طی کردن مراحل اداری طرح جمع آوری شبانه اجرا گردید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.