اتمام عملیات روکش آسفالت منطقه چهاربیشه

شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان از اتمام عملیات روکش آسفالت منطقه چهاربیشه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان از اتمام عملیات روکش آسفالت منطقه چهاربیشه خبر داد.

 

سلیمانی در همین رابطه گفت :در راستای رسیدگی به درخواست های شهروندان محترم در مراجعات مردمی و به منظور رفع مشکلات اساسی معابر و رفع فرسودگی آنها، بخشی از این مناطق تا پایان سال جاری انجام خواهد شد و در ادامه خدمات مذکور عملیات روکش آسفالت محور کتابخانه میرزای بختیاری به سمت مسجد با مساحت تفریبی  ۱۶ هزار متر مربع انجام گردیده است.

 

وی ادامه داد:تاکنون حجم بسیار زیادی از عملیات روکش آسفالت مناطق مختلف شهر و ترمیم نوار حفاری طولی و عرضی که توسط اداره آبفا به منظور اجرای طرح آبرسانی ۲۴ ساعته در نقاط مختلف شهر ایجاد گردیده اجرا اشده که  امیدواریم مورد رضایت شهروندان قرار گیرد.