آگهی مناقصه یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی معابر مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان طرح  خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی معابر مسجدسلیمان برآورد اولیه  ۳٫۴۶۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان طرح  خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی معابر مسجدسلیمان
برآورد اولیه  ۳٫۴۶۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 
مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بنام رابط تمرکز وجوه سپرده
محل تامین اعتبار  عمرانی تملک دارایی‌های استان
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات  ۱۰% مبلغ کل قرارداد 
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می‌باشد. 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می‌گردد. 

جهت کسب اطلاعات الکترونیکی به سامانه مناقصات مراجعه نمایید. 

یکی از شرایط لازم برای اعلام برنده مناقصه ثبت نام شخص حقوقی در بورس می‌باشد.

تلفن تماس : ۳۶-۴۳۲۲۲۰۳۵-۰۶۱