آگهی مناقصه یک مرحله ای بهسازی گلزار شهدای گمنام مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عنوان طرح  بهسازی گلزار شهدای گمنام مسجدسلیمان برآورد اولیه  ۸٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص صفر  مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   محل تامین اعتبار  عمرانی […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

عنوان طرح  بهسازی گلزار شهدای گمنام مسجدسلیمان
برآورد اولیه  ۸٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص صفر 
مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  
محل تامین اعتبار  عمرانی تملک دارایی‌های استان (اسناد خزانه اسلامی)
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی 
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات  ۱۰% مبلغ کل قرارداد 
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

 

محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می‌باشد. 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می‌گردد. 

یکی از شرایط لازم برای اعلام برنده مناقصه ثبت نام شخص حقوقی در بورس می‌باشد.

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می‌بایست دارای رتبه ۵ ابنیه باشند. 

تلفن تماس : ۳۶-۴۳۲۲۲۰۳۵-۰۶۱