آگهی مناقصه یک مرحله ای ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  عنوان طرح  ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجدسلیمان  برآورد اولیه  ۷٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص صفر ریال  مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بنام […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

عنوان طرح  ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجدسلیمان 
برآورد اولیه  ۷٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص صفر ریال 
مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بنام رابط تمرکز وجوه سپرده
محل تامین اعتبار  عمرانی تملک دارایی‌های استان (اسناد خزانه اسلامی)
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی 
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات  ۱۰% مبلغ کل قرارداد 
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می‌باشد. 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می‌گردد. 

جهت کسب اطلاعات الکترونیکی به سامانه مناقصات مراجعه نمایید. 

یکی از شرایط لازم برای اعلام برنده مناقصه ثبت نام شخص حقوقی در بورس می‌باشد.

تلفن تماس : ۳۶-۴۳۲۲۲۰۳۵-۰۶۱