آگهی مناقصه پروژه های عمرانی سطح شهر

قابل توجه پیمانکاران محترم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل را با برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نمایید. ۱- ترمیم نوار حفاری در سطح شهر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲- کفپوش گذاری کوچه پزشکان و پیاده رو های سطح شهر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال […]

قابل توجه پیمانکاران محترم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل را با برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نمایید.

۱- ترمیم نوار حفاری در سطح شهر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲- کفپوش گذاری کوچه پزشکان و پیاده رو های سطح شهر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- احداث و اصلاح بلوار، پیاده رو سازی و تعریض خیابان از فلکه بانک ملی به سمت مین آفیس ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال