آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۴۹۴/۱۲ – ۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر، تامین نیروی انسانی ۳۱۸ نفر با مبلغ پایه ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را با رعایت تشریفات مناقصه به مدت ۹ ماه به بخش خصوصی واگذار نماید. شرایط شرکت در مناقصه: دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. دارای […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۴۹۴/۱۲ – ۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر، تامین نیروی انسانی ۳۱۸ نفر با مبلغ پایه ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را با رعایت تشریفات مناقصه به مدت ۹ ماه به بخش خصوصی واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:

  • دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  • دارای سوابق کاری مرتبط.
  • ارائه فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ نزد بانک ملی جهت خرید اسناد.
  • ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق الذکر به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی بنام شهرداری مسجدسلیمان.
  • ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰% مبلغ قرارداد.
  • مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۰۴/۱۹ الی ۹۵/۰۴/۲۶
  • تحویل اسناد به شهرداری تا تاریخ ۹۵/۰۴/۳۰
  • زمان بازگشایی پاکات روز سه شنبه راس ساعت ۱۵ بعدازظهر مورخ ۹۵/۰۴/۳۰ در دفتر شهردار.
  • متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه فرمائید .

تلفن تماس:

۰۶۱-۴۳۲۲۲۰۳۵

۰۶۱-۴۳۲۲۲۰۳۶

ضمناً چاپ دوم آگهی مورخ ۹۵/۰۴/۱۹ می باشد.