آگهی مناقصه خرید ۱۰۰۰ عدد سطل زباله

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. عنوان پروژه  خرید ۱۰۰۰ عدد سطل زباله ۷۷۰ لیتری گالوانیزه با ورق ۲ میلی متر برآورد اولیه ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مدت اجرای کار  ۶ ماه شمسی  محل […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

عنوان پروژه  خرید ۱۰۰۰ عدد سطل زباله ۷۷۰ لیتری گالوانیزه با ورق ۲ میلی متر
برآورد اولیه ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت اجرای کار  ۶ ماه شمسی 
محل تامین اعتبار   اعتبارات جاری شهرداری 
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن ۴۳۲۳۱۶۱۳-۰۶۱

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.