آگهی مناقصه تخریب و بازسازی پل محله مالجونکی

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه آگهی مناقصه تخریب و بازسازی پل محله مالجونکی برآورد اولیه  ۱۵/۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ۲٫۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه آگهی مناقصه تخریب و بازسازی پل محله مالجونکی
برآورد اولیه  ۱۵/۷۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ۲٫۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی به نام تمرکز وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز  حداقل مورد نیاز ۵ راه، راه آهن و باند فرودگاه 
محل تامین اعتبار  سهم استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی نقدی 
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵% مبلغ کل قرارداد و یا واریز بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی به نام تمرکز وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن ۴۳۲۳۱۶۱۳-۰۶۱

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. شرکت مناقصه گر باید دارای گواهینامه تعین صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.