آگهی مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، مرحله دوم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری مسجدسلیمان برآورد اولیه  ۲۳/۴۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ندارد مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، مرحله دوم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری مسجدسلیمان
برآورد اولیه  ۲۳/۴۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ندارد
مدت اجرای کار  ۵ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز  حداقل رتبه مورد نیاز: ۵ راه آهن و باند فرودگاه
محل تامین اعتبار  استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی (نقدی)
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. شرکت مناقصه گر باید دارای گواهینامه تعین صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.