آگهی مناقصه آسفالت منطقه کلگه

قابل توجه پیمانکاران محترم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه آسفالت منطقه کلگه با مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی مرحله دوم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه فرمائید.

ey1cqchz

قابل توجه پیمانکاران محترم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه آسفالت منطقه کلگه با مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی مرحله دوم به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه فرمائید.