آگهی مناقصات پروژه های عمرانی آسفالت محلات

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه های ذیل را با اعتبار جاری ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (یک میلیارد و صد میلیون ریال) به مناقصه بگذارد. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. آسفالت محله بالانفتون و بازارچشمه علی آسفالت محله هشت بنگله و جاده […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه های ذیل را با اعتبار جاری ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی (یک میلیارد و صد میلیون ریال) به مناقصه بگذارد. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

  1. آسفالت محله بالانفتون و بازارچشمه علی
  2. آسفالت محله هشت بنگله و جاده مدرسه خارجی ها
  3. آسفالت محله نمره ۲ و مال شنبه
  4. آسفالت و لکه گیری سطح شهر
  5. آسفالت محله نفتک حد فاصل ریل وی و نفتک
  6. آسفالت محلات چهاربیشه
  7. آسفالت محله کلگه پشت بهداشت و ۲۲ بهمن
  8. آسفالت محله کلگه حد فاصل آهن فروشی صالحی
  9. آسفالت حد فاصل باشگاه مرکزی به ریل وی