آگهی مزایده املاک : اجاره ۱۸ باب مغازه در بازارچه نفتون مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مزایده املاک شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۲۷۱۱۹ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده  عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه اجاره ۱۸ باب مغازه در بازارچه نفتون مسجدسلیمان ابعاد  هر مغازه ۳*۴ میباشد […]

دعوت نامه آگهی مزایده املاک

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۲۷۱۱۹ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده  عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه اجاره ۱۸ باب مغازه در بازارچه نفتون مسجدسلیمان
ابعاد  هر مغازه ۳*۴ میباشد دارای اشتراکات
مدت اجرای کار  ۳ سال شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان یا ارائه ضمانت نامه بانکی
قیمت پایه اجاره ماهیانه مغازه شماره یک ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال ، مغازه شماره دو ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال، مغازه شماره سه ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال، مغازه شماره جهار الی هجده هر کدام ۱/۹۸۰/۰۰۰ ریال می باشد
بهای فروش اسناد  ۵۰۰/۰۰۰ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵۰% مبلغ کل قرارداد بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن ۴۳۲۳۱۶۱۳-۰۶۱

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

۴٫ در صورت تساوی قیمت ، اولویت با خانواده معظم شهدا و ایثارگران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.