آغاز مراحل عملیات زیرسازی تعریض بلوار منطقه سی برنج

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آغاز مراحل آماده سازی عملیات زیرسازی بلوار منطقه سی برنج، به منظور اجرای روکش آسفالت گرم در حال انجام است. بنابر همین گزارش روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) شهرداری مسجدسلیمان اجرا می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آغاز مراحل آماده سازی عملیات زیرسازی بلوار منطقه سی برنج، به منظور اجرای روکش آسفالت گرم در حال انجام است.

بنابر همین گزارش روند مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی(واحد عمران) شهرداری مسجدسلیمان اجرا می گردد.