آغاز عملیات پیاده‌رو سازی مسیر دره اشکفت به میدان بسیج (فلکه نفتون)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی، عملیات بهسازی، اصلاح هندسی و روند کف پوش گذاری پیاده رو مسیر دره اشکفت به میدان بسیج (فلکه نفتون) با نظارت کارشناسان معاونت امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان آغاز گردید. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی، عملیات بهسازی، اصلاح هندسی و روند کف پوش گذاری پیاده رو مسیر دره اشکفت به میدان بسیج (فلکه نفتون) با نظارت کارشناسان معاونت امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان آغاز گردید.

.