آغاز عملیات تسطیح و زیرسازی منطقه چهاربیشه پشت استادیوم ورزشی شهید بهزاد نیا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آغاز عملیات تسطیح و زیرسازی منطقه چهاربیشه پشت استادیوم ورزشی شهید بهزاد نیا توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال اجرا می باشد. شایان ذکر است پس از زیرسازی کامل این محدوده، روند اجرای روکش آسفالت در دستور کار می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، آغاز عملیات تسطیح و زیرسازی منطقه چهاربیشه پشت استادیوم ورزشی شهید بهزاد نیا توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال اجرا می باشد.

شایان ذکر است پس از زیرسازی کامل این محدوده، روند اجرای روکش آسفالت در دستور کار می باشد.