آغاز عملیات برخی پروژه های عمرانی شهرداری مسجدسلیمان به روایت تصویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، برخی از پروژه های عمرانی شهرداری که در چند روز گذشته در نقاط مختلف شهر آغاز گردیده، به روایت تصویر به شرح ذیل می باشد، و این خبر با توجه به روند اجرایی پیشرفت فیزیکی پروژه ها در حال بروزرسانی خواهد بود. 💠 آغاز عملیات تخریب و بازسازی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، برخی از پروژه های عمرانی شهرداری که در چند روز گذشته در نقاط مختلف شهر آغاز گردیده، به روایت تصویر به شرح ذیل می باشد، و این خبر با توجه به روند اجرایی پیشرفت فیزیکی پروژه ها در حال بروزرسانی خواهد بود.

💠 آغاز عملیات تخریب و بازسازی پل شهید داریوش محمدی:

💠 آغاز عملیات تسطیح، خاکبرداری و احداث زمین ورزشی منطقه مرادآباد:

💠 آغاز احداث کانال آبهای سطحی منطقه نور آباد: