آغاز عملیات احداث حریم سازی و کانال آبهای سطحی شهرک سیمرغ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث حریم سازی و کانال آبهای سطحی شهرک سیمرغ آغاز شد. بنابر همین گزارش پروژه مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی برنامه ریزی گردیده که پس از این روند زیرسازی و روکش آسفالت آن در دستور کار شهرداری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات احداث حریم سازی و کانال آبهای سطحی شهرک سیمرغ آغاز شد.

بنابر همین گزارش پروژه مذکور توسط معاونت امور زیربنایی و شهرسازی برنامه ریزی گردیده که پس از این روند زیرسازی و روکش آسفالت آن در دستور کار شهرداری خواهد بود.