آغاز زیر سازی نوار حفاری روکش آسفالت منطقه نمره چهل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای خدمات عمران شهری و برنامه ریزی به عمل آمده توسط واحد عمران، زبرسازی نوار حفاری روکش آسفالت منطقه نمره چهل آغاز، و طی روزهای آینده روند قیر پاشی و آسفالت کامل آن صورت می گیرد. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در راستای خدمات عمران شهری و برنامه ریزی به عمل آمده توسط واحد عمران، زبرسازی نوار حفاری روکش آسفالت منطقه نمره چهل آغاز، و طی روزهای آینده روند قیر پاشی و آسفالت کامل آن صورت می گیرد.

.