آغاز زیر سازی محله صد دستگاه جهت آسفالت

زیر سازی محله صد دستگاه جهت آسفالت آغاز شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، امروز شنبه مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱ محله صد دستگاه واقع در خیابان دره اشکفت جنب آتش نشانی شهرداری، شاهد اجرای عملیات زیر سازی آسفالت از طرف واحد عمران شهرداری مسجدسلیمان بود و بعد […]

زیر سازی محله صد دستگاه جهت آسفالت آغاز شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، امروز شنبه مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱ محله صد دستگاه واقع در خیابان دره اشکفت جنب آتش نشانی شهرداری، شاهد اجرای عملیات زیر سازی آسفالت از طرف واحد عمران شهرداری مسجدسلیمان بود و بعد از این مرحله عملیات آسفالت در این محله انجام خواهد شد.