شهردار مسجدسلیمان: ادامه‌ی عملیات آسفالت محله سرکوره ها با برآورد ۷۰۰ تن آسفالت در حال انجام است

آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان: در پی برنامه ریزیهای انجام شده در جهت ارائه خدمات به محلات کم برخوردار چندین منطقه و محله بزودی توسط عوامل اجرایی واحد فنی و اجرایی شهرداری آسفالت خواهند شد. شهردار مسجدسلیمان رفع نیاز شهروندان را اولویت اصلی مدیریت شهری خواند و یادآور شد: در طرح آسفالت محلات کم برخوردار بسیاری […]

آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان: در پی برنامه ریزیهای انجام شده در جهت ارائه خدمات به محلات کم برخوردار چندین منطقه و محله بزودی توسط عوامل اجرایی واحد فنی و اجرایی شهرداری آسفالت خواهند شد.

شهردار مسجدسلیمان رفع نیاز شهروندان را اولویت اصلی مدیریت شهری خواند و یادآور شد: در طرح آسفالت محلات کم برخوردار بسیاری از خیابان ها و معابر شهری بهسازی و آسفالت خواهند شد