آرش قنبری

آرش قنبری متولد شهرستان مسجدسلیمان است. وی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است و ۲۲ سال سابقه حضور در وزارت کشور را دارد.

وی از آبانماه ۱۴۰۱ شهردار مسجدسلیمان می باشد. روزمه وی به شرح زیر است: 

برخی سوابق مدیریتی آرش قنبری: 

بخشداری بندر امام، معاونت فرمانداری شوشتر، فرماندار رامهرمز، مدیرکل امور مالی و اداری و سرپرست امور اداری استانداری خوزستان از دیگر مسئولیت های شهردار مسجدسلیمان است.