آرامستان بزرگ شهر به زودی احداث می گردد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار با حضور فرماندار مسجدسلیمان و چند تن از مسولین شهری به منظور تعیین مکانی جهت احداث آرامستان بزرگ شهر از اراضی اطراف شهر بازدید بعمل آوردند. بنابر همین گزارش شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان بر اساس ضرورت و نیاز شهری و با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار با حضور فرماندار مسجدسلیمان و چند تن از مسولین شهری به منظور تعیین مکانی جهت احداث آرامستان بزرگ شهر از اراضی اطراف شهر بازدید بعمل آوردند.

بنابر همین گزارش شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان بر اساس ضرورت و نیاز شهری و با توجه به تکمیل شدن ظرفیت آرامستانهای قدیمی شهر در ماههای گذشته مذاکرات فراوانی با مدیران مربوطه و برخی از مالکان شخصی اراضی محدوده و حریم شهر جهت تعیین مکانی برای احداث آرامستان شهر داشتند، که در نهایت حدود۳۰ هکتار از اراضی اطراف شهر را برای این کار درنظر گرفته اند.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در حاشیه این بازدید اظهار داشت: احداث آرامستان بزرگ شهر از اولویتهای این شورا محسوب می گردد و گام بلندی را در این راستا برداشته ایم.

وی افزود: تلاش مهندس شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان و همراهی صمیمانه مهندس علیرضا گورویی فرماندار مسجدسلیمان و تعامل مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز در این زمینه بسیار اثر گذار بوده، و با این سطح مناسب تعامل و همکاری میان ادارات و نهادهای اجرایی و خدمات رسان امیدواریم احداث این آرامستان به مراحل اجرایی نزدیک گردد.