آذین بندی و نصب بنرهای نواری به مناسبت شهادت فاطمه زهرا(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به مناسبت شهادت فاطمه زهرا(س) آذین بندی و تعداد زیادی بنر نواری به صورت نصب بر روی دو طرف پایه های روشنایی خیابان آزادی توسط معاونت فرهنگی شهرداری، از ابتدای ورودی میدان نمره یک حد فاصل میدان نفت اجرا گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، به مناسبت شهادت فاطمه زهرا(س) آذین بندی و تعداد زیادی بنر نواری به صورت نصب بر روی دو طرف پایه های روشنایی خیابان آزادی توسط معاونت فرهنگی شهرداری، از ابتدای ورودی میدان نمره یک حد فاصل میدان نفت اجرا گردید.